Noile condiții de intrare în Austria: test de tip PCR (maxim 72 de ore) sau antigen (maxim 48 de ore) pentru COVID-19 și izolare 10 zile

1 27.722

Update 11 martie 2021: Persoanele care călătoresc în Republica Austria din țări de risc (inclusive România) au obligaţia ca, în prealabil, să se înregistreze online, cu cel mult 72 de ore în avans, prin completarea unui document denumit ”Pre-Travel-Clearance – PTC”.La intrarea pe teritoriul austriac călătorii trebuie să prezinte confirmarea de înregistrare din sistemul online, în format electronic sau tipărit. Înregistrarea poate fi efectuată la următoarea pagină de internet.

În situația în care înregistrarea nu este posibilă utilizând formularul electronic, în mod excepțional se poate utiliza formularul tipizat, completat și semnat olograf. Formularul este disponibil în limbile germana și engleza.

Măsura înregistrării se aplică, inclusiv navetiștilor/lucrătorilor transfrontalieri.

Excepții de la măsura înregistrării electronice: transportatorii profesioniști de mărfuri, persoanele aflate în tranzit, persoane care participă la evenimente de familie care nu pot fi amânate (de exemplu: ceremonii funerare).

Pe lângă înregistrarea electronică, la intrarea în Republica Austria vor fi aplicate următoarele măsuri:

Persoanele care călătoresc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantină imediat după intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioadă de 10 zile

Persoanele care călătoresc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantină imediat după intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau într-o locație adecvată, ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal.

Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Austria, cheltuielile fiind suportate de către persoanele în cauză.

În plus, începând cu data de 10 februarie 2021, toate persoanele trebuie să prezinte, la intrarea în Austria, rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, de tip PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau antigen, nu mai vechi de 48 de ore.

În situația în care testul pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (PCR sau antigen) nu poate fi prezentat la intrare, acesta trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data intrării în Austria. Documentul care atestă efectuarea testului trebuie să conțină: numele și prenumele persoanei testate, data nașterii, data și ora prelevării probelor, rezultatul testului (pozitiv sau negativ), semnătura persoanei care a efectuat testul, ștampila instituției de testare sau codul de bare, respectiv codul QR.

Noile măsuri privind condițiile de intrare se aplică inclusiv turiștilor.

Excepții de la măsura carantinei:

 1. Sunt exceptate de la măsura carantinei și pot intra fără restricții în Austria persoanele care călătoresc din Australia, Islanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Republica Coreea, Singapore și Vatican și prezintă documente justificative care să ateste faptul că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul statelor respective.
 2. Persoanele care fac parte din următoarele categorii:
  • personalul misiunilor umanitare;
  • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie; angajații organizațiilor internaționale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie;
  • personalul de îngrijire și medical;
  • lucrători sezonieri în agricultură, silvicultură sau turism;
  • persoanele care călătoresc din motive medicale și o persoană însoțitoare. Este necesară prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de către un medic specialist, care să ateste  programarea/intervenția/controlul medical;
  • persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la citații în procese juridice;

Pot intra pe teritoriul austriac dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2

Tranzitul este permis în regim permanent, fără oprire (înnoptare)

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale, al cetățenilor români pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state, fără aplicarea măsurii de carantină sau prezentarea unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2.

Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/drept de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz : certificate de căsătorie, etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc).

Din 25 ianuarie, pe zborurile Austrian Airlines este obligatoriu purtarea măștii FFP2 fără supapă.

Leave A Reply

Your email address will not be published.