blank

Amenda de 4 milioane de euro dată de ANPC către Blue Air a fost redusă de instanță la 100.000 de lei.

0 576

Amenda de 4 milioane de euro dată de ANPC, care a îngropat Blue Air, a fost redusă de instanță la 100.000 de lei, adică de 200 ori mai puțin.

Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Admite în parte plângerea contraventională formulată de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. în contradictoriu cu intimată AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR.

Anulează în parte Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ANPC nr. 935562 din data de 14.06.2022, precum şi Raportul de analiză şi stabilire a sancţiunii nr. 04 emis de intimată la data de 12.07.2022. Dispune sancționarea contravențională a petentei cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru fapta prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 363/2007 reţinută în sarcina acesteia, că urmare a aplicării legii contravenţionale mai favorabile şi înlătură măsura complementară a restituirii contravalorii serviciilor anulate şi a compensaţiilor aferente în termen de maxim 10 zile conform art. 12 ind. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007, ca urmare a aplicării legii contravenţionale mai favorabile, menţînând măsura propusă de încetare a practicii incorecte că legală şi temeinică.

Constată suspendată executarea sancţiunii dispuse în conformitate cu art. 32 alin. (3) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Respinge în rest plângerea contravenţională ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.05.2023.

Leave A Reply

Your email address will not be published.