Ungaria își închide granițele până la finalul lunii octombrie. Tranzitul este permis fără restricții!

0 22.013

La data de 1 octombrie 2020, guvernul Ungariei a decis să mențină pentru o perioadă de o lună restricțiile de intrare în acest stat, aplicabile începând cu data de 1 septembrie 2020.Ungaria își închide granițele în octombrie

În acest sens, cetăţenii străini NU pot intra în Ungaria în scop turistic, cu excepţia situaţiilor care fac obiectul unei derogări:

 • pentru participarea la o procedură administrativă sau judecătorească, prin prezentarea unui document eliberat de o instanţă sau de o instituţie;
 • pentru realizarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, justificată printr-o invitaţie eliberată de autorităţi publice centrale, locale sau de regii autonome;
 • dacă prezența în Ungaria e justificată de scopuri medicale, prin prezentarea unei scrisori medicale sau a unei alte adeverinţe medicale;
 • pentru participarea la examene a elevilor şi studenţilor, în cazul în care instituţia de învăţământ atestă acest fapt printr-o adeverinţă;
 • de asemenea, se pot acorda derogări angajaţilor care lucrează în domeniul transportului de mărfuri când intrarea în ţară vizează deplasarea la punctul de lucru (de plecare a transportului), respectiv întoarcerea în ţară în urma finalizării transportului de mărfuri, dovedită cu adeverinţă de la angajator;
 • pentru participarea la ceremonii ale unor rude apropiate (căsătorie, deces, botez);
 • pentru îngrijirea rudelor, conform Articolului V din Codul Civil din Ungaria;
 • pentru participarea la evenimente internaționale în domeniile sportiv, cultural sau religios;
 • pentru alte motive justificate.

Cererea de derogare va fi adresată poliţiei locale competente, în funcție de punctul de intrare pe teritoriul ungar. În cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe aeroportul din Budapesta, poliţia competentă este cea a Sectorului XVIII Budapesta. Solicitările de derogare se transmit exclusiv pe cale electronică în limba maghiară sau engleză, la adresa https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Cererile pot fi respinse de poliție dacă:

 • există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria;
 • există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria.

Documentele care au stat la baza justificării derogării vor trebui prezentate în original autorităţilor ungare de frontieră la data intrării în ţară.

Prevederi pentru călătorii în scop economic şi de afaceri

Începând cu 5 septembrie 2020 – potrivit art. 10 / B alin. (1) din Decretul Guvernului nr. 408 din 2020 (VIII. 30.), cetățenii străini pot intra în Ungaria, fără restricții, în scopul desfășurării de activități comerciale sau economice dacă vor certifica acest lucru la intrare.

În acest sens, oamenii de afaceri vor prezenta documente justificative care vor justifica scopul călătoriei. Deplasările pot lua mai multe forme (negocieri comerciale, participarea la o expoziție, achiziționarea de materii prime etc.), astfel încât, entitatea în interesul căreia urmează să aibă loc intrarea, trebuie să certifice într-un document (semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau economice, indicând, de asemenea, motivul concret.

Totodată, MAE precizează că autoritățile ungare pot permite accesul în Ungaria, pentru o perioadă de maximum 24 ore, pentru cetățenii  statelor vecine cu Ungaria, pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră. Aceştia sunt obligaţi să rămână în raza de 30 de km şi trebuie să părăsească teritoriul Ungariei în maxim 24 de ore.

Cetăţenii ungari care locuiesc în zona de frontieră pe o distanţă de 30 de km şi revin din statele vecine pot intra fără restricţii dacă perioada şederii lor în străinătate nu depăşeşte 24 de ore şi dacă nu au ieşit din raza de 30 de km de la linia de frontieră pe teritoriul statului vecin.

Lucrătorii sezonieri din România pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop vor fi stabilite de conducerea poliției ungare.

Excepții și privederi privind tranzitul

Pentru tranzitarea Ungariei NU este necesar test COVID-19.

Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

 • durata tranzitului să nu depășească 24 de ore;
 • persoanele să nu prezinte simptome specifice infecției cu COVID-19;
 • persoanele în tranzit să prezinte un document din care să rezulte fără echivoc scopul deplasării şi ţara de destinaţie, respectiv să aibă asigurată intrarea pe teritoriul statului vecin Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către ţara de destinaţie.

Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate şi publicate pe pagina web a poliţiei ungare, fiind indicate în mod explicit locurile de oprire/odihnă.

Următoarele puncte de trecere a frontierei sunt deschise pentru tranzitul cetățenilor români:

 • BORS II – NAGYKEREKI, destinat traficului internațional de persoane şi marfă;
 • PETEA – CSENGERSIMA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • URZICENI – VÁLLAJ, destinat traficului internațional de persoane (tranzit);
 • VALEA LUI MIHAI – NYÍRÁBRÁNY, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit) ;
 • BORŞ – ÁRTÁND, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • VĂRŞAND – GYULA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • TURNU – BATONYA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • NĂDLAC (NAGYLAK) – MAKO, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • NĂDLAC 2 (autostradă) – CSANÁDPALOTA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
 • CURTICI – LOKOSHAZA – destinat traficului feroviar de persoane şi marfă;
 • SALONTA –  MÉHKERÉK, destinat traficului feroviar de persoane.
Leave A Reply

Your email address will not be published.