România este pe lista roșie a Republicii Moldova. Românii nu pot intra în Moldova, cu mici excepții

0 2.128

Nu mai este un secret faptul că România a ajuns pe lista roșie a multor țări europene, inclusiv pe lista roșie a Republicii Moldova. Și sentimentul e reciproc, conform listei galbene INSP România.

Asta înseamnă că românii nu pot călători în Republica Moldova în scop turistic, cum nici cei din Republica Moldova nu pot călători în România în același scop turistic. Și totuși ambele țări aplica excepții de la regulă, în ideea că fiecare își apară poporul.

România este pe lista roșie a Republicii Moldova.

Dar hai să vedem regulile de călătorie impuse de autoritățile din Republica Moldova, cu aplicare de la 1 septembrie.

 • Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.
 • Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie (România a fost încadrată în zona roșie, conform deciziei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din 28.08.2020), cu următoarele excepţii:

Excepțiile cu privire la intrarea în Republica Moldova

 • membri de familie ai cetăţenilor Republicii Moldova;
 • persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • elevii/ studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înscriși în instituțiile de învățământ din Republica Moldova;
 • membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 • cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 • titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/ misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, ai mijloacelor de transport-persoane contra-cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: utilizarea punctelor de trecere a frontierei Albița -Leușeni, Galați – Giurgiulești.

Excepții și prevederi privind tranzitul prin Republica Moldova

 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu Fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate. Excepţie de la aceste prevederi fac următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrile (nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile):
 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport-persoane contra-cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii /studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înscriși în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sau din străinătate;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia și/ sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

Persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional

 • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenirea în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente în Republica Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 • titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/ misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.
 • Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
 • S-a reluat, începând cu data de 26 mai 2020, activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus.
 • S-au reluat, începând cu 15 iunie 2020, cursele aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus.
Leave A Reply

Your email address will not be published.