Republica Moldova a decretat starea de urgenţă în sănătate publică până pe 15 ianuarie 2021

3 821

Ambasada României în Republica Moldova informează că, începând cu 30 noiembrie 2020, se reinstituie starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020.

Se menține valabilitatea listei statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea în Republica Moldova (elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, valabilă din 23.11.2020.

Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare).

România este clasificată în zona roșie

Potrivit deciziei, România este clasificată în zona roșie. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

În cazul în care punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venind din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie, cu următoarele excepţii:

 • membri de familie ai cetăţenilor Republicii Moldova;
 • persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • elevii/ studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unităţi/ instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea/ desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.

Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal:

 • membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 • cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/ misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, ai mijloacelor de transport-persoane contra-cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu Fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

Moldova permite tranzitul

Cu privire la tranzit, autoritățile din Republica Moldova au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții: Durata tranzitului să nu fie mai mare de 48 de ore.

Se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit și puncte de trecere a frontierei:

Giurgiulești – Galați rutier, Giurgiulești – Reni rutier;
Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Leușeni – Albița rutier;
Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Criva – Mamalîga rutier;
Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Palanca – Maiaki – Udobnoe rutier.

Puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova deschise:Rutiere:• Sculeni-Sculeni• Albița-Leușeni• Galați-Giurgiulești• Stânca-Costești.

Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020

hotarirea_cnesp_nr.35_27.11.2020

3 Comentarii
 1. fabi says

  Poza e din Chisinau?

  1. Sorin Rusi says

   Da

 2. fabi says

  Frumos

Leave A Reply

Your email address will not be published.