Oficial: cetăţenii străini NU pot intra în Ungaria în scop turistic

1 55.452

STARE DE URGENȚĂ: DA (la data de 4.11.2020 a fost declarată starea de urgenţă la nivel național).Guvernul Ungariei a anunţat restricții suplimentare, care se aplică pe întreg teritoriul naţional începând cu data de 8 martie 2021. Astfel, în perioada 8 – 22 martie 2021 sunt închise magazinele (cu unele excepţii, printre care cele alimentare), farmaciile şi benzinăriile. De asemenea, în această perioadă, este interzisă activitatea companiilor care furnizează servicii, exceptând serviciile financiare, poștale, de asistenţă socială şi asistență medicală privată.

Măsurile aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2020 au fost prelungite până la data de 22 martie 2021. Măsurile includ restricționarea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-05:00. Deplasarea în acest interval este permisă doar pentru a merge la locul de muncă, în scop medical sau în situații de urgență.

Starea de urgenţă a fost prelungită de Parlament

Restricțiile de intrare în Ungaria – aplicate începând cu data de 1 septembrie 2020 – au fost prelungite până la data de 22 martie 2021.  Astfel, se menţin măsurile de control la toate secțiunile de frontieră terestră și aeriană ale Ungariei. În acest context, cetățenii străini nu pot intra în Ungaria în scop de şedere, cu excepţia situaţiilor strict reglementate.

Categorii de persoane care pot călători în Ungaria fără restricții:

 • posesorii de pașapoarte diplomatice/de serviciu sau carnet de marinar;
 • conducătorii auto în cadrul traficului de marfă;
 • posesorii de pașapoarte simple în situația în care solicită intrarea în cadrul unei vizite oficiale (se certifică prin prezentarea documentelor oficiale);
 • persoanele care, la intrarea în Ungaria, certifică că au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 în termen de 6 luni înainte de data cererii de trecere a frontierei și în prezent sunt vindecate.

Excepții/Situații care fac obiectul unei derogări (cetăţenii străini pot intra în Ungaria):

 • pentru participarea la o procedură administrativă sau judecătorească, prin prezentarea unui document eliberat de o instanţă sau de o instituţie;
 • pentru realizarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, justificată printr-o invitaţie eliberată de autorităţi publice centrale, locale sau de regii autonome (vezi mai jos condițiile pentru călătoriile în scop economic şi de afaceri):
 • dacă prezența în Ungaria e justificată de scopuri medicale, prin prezentarea unei scrisori medicale sau a unei alte adeverinţe medicale;
 • pentru participarea la examene a elevilor şi studenţilor, în cazul în care instituţia de învăţământ atestă acest fapt printr-o adeverinţă;
 • de asemenea, se pot acorda derogări angajaţilor care lucrează în domeniul transportului de mărfuri când intrarea în ţară vizează deplasarea la punctul de lucru (de plecare a transportului), respectiv întoarcerea în ţară în urma finalizării transportului de mărfuri, dovedită cu adeverinţă de la angajator;
 • pentru participarea la ceremonii ale unor rude apropiate (căsătorie, deces, botez);
 • pentru îngrijirea rudelor, conform prevederilor articolului V din Codul Civil din Ungaria;
 • pentru participarea la evenimente internaționale în domeniile sportiv, cultural sau religios (vezi mai jos condițiile);
 • pentru alte motive justificate.

Cererea de derogare va fi adresată poliţiei locale competente, în funcție de punctul de intrare pe teritoriul ungar. În cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe aeroportul din Budapesta, poliţia competentă este cea a Sectorului XVIII Budapesta. Solicitările de derogare se transmit exclusiv pe cale electronică în limba maghiară sau engleză, la adresa https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Cererile pot fi respinse dacă:

 • există suspiciuni cu privire la scopul real al intrării în Ungaria;
 • există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria.

Documentele care au stat la baza justificării derogării vor trebui prezentate în original autorităților ungare de frontieră la data intrării în acest stat.

Condiții pentru călătorii în scop economic şi de afaceri

Cetățenii străini pot intra în Ungaria, fără restricții, în scopul desfășurării de activități comerciale sau economice dacă vor certifica acest lucru la intrare. În acest sens, oamenii de afaceri vor prezenta documente care vor justifica scopul călătoriei. Deplasările pot avea diverse scopuri (negocieri comerciale, participarea la o expoziție, achiziționarea de materii prime etc.), astfel încât entitatea în interesul căreia urmează să aibă loc intrarea trebuie să certifice într-un document (semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau economice, indicând, de asemenea, motivul concret. Autoritățile ungare recomandă următorul model de certificat (certificate), care, dacă este completat integral și prezentat la momentul intrării, va face posibilă verificarea mai rapidă a scopului de afaceri.

Condiții privind participarea la evenimente sportive și culturale

1. Cetățenii străini pot participa la un eveniment sportiv internațional desfășurat pe teritoriul Ungariei (această ipoteză nu se referă la participarea în calitate de spectator), în următoarele condiții;

 • deține o scrisoare de invitație emisă de organizatorul oficial al unui eveniment sportiv care va avea loc în Ungaria;
 • la invitația unei organizații sportive ungare sau a unui sindicat sportiv național;
 • are calitate de sportiv cu licență de concurs;
 • este profesionist în sport sau o persoană implicată în organizarea unui eveniment sportiv.

La evenimentele culturale poate participa cetățeanul străin care are calitatea de artist în cadrul evenimentului cultural respectiv sau membru al personalului tehnic.

Accesul este permis pe teritoriul Ungariei dacă se prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, redactat în limba maghiară sau engleză, efectuat de două ori în interval de 5 zile anterior intrării pe teritoriul Ungariei (sunt necesare cel puțin 48 ore între acestea). Cu titlu de excepție, o persoană poate intra pe teritoriul Ungariei dacă rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este efectuat o dată în cele 3 zile anterioare evenimentului sportiv sau evenimentului cultural (rezultatul testului negativ trebuie prezentat în limba maghiară sau engleză).

2. Spectatorii la un eveniment sportiv internațional sau eveniment cultural pot intra dacă:

 • la momentul intrării acceptă un examen medical;
 • prezintă un bilet pentru participarea la un eveniment sportiv internațional sau la un eveniment cultural;
 • dețin certificarea într-un document, în limba maghiară sau engleză, a rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat într-un interval de 3 zile anterioare intrării.

Participantul în calitate de spectator este obligat să părăsească teritoriul Ungariei în termen de 72 de ore de la intrare.

Intrarea pe teritoriul Ungariei poate fi refuzată dacă:

 • examenul de sănătate relevă suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2;
 • persoana nu prezintă biletul de participare;
 • există îndoieli cu privire la autenticitatea biletului.

Prevederi privind accesul pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră

Autoritățile ungare pot permite accesul în Ungaria, pentru o perioadă de maximum 24 ore, pentru cetățenii statelor vecine Ungariei, pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră. Aceștia sunt obligați să rămână în raza de 30 de km şi trebuie să părăsească teritoriul Ungariei în maxim 24 de ore.

Prevederi privind lucrătorii sezonieri

Lucrătorii sezonieri din România pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop sunt stabilite de poliția ungară.

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

TRAFIC DE PASAGERI

MAE reiterează recomandarea adresată cetățenilor români de a se informa temeinic anterior deplasării în străinătate și de a respecta cu strictețe măsurile adoptate în contextul pandemiei de COVID-19.

Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

 • durata tranzitului să nu depășească 24 de ore;
 • persoanele să nu prezinte simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2;
 • persoanele aflate în tranzit să prezinte un document din care să rezulte fără echivoc scopul deplasării şi ţara de destinaţie, respectiv să aibă asigurată intrarea pe teritoriul statului vecin Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către ţara de destinaţie.

Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate şi publicate pe pagina de internet a poliţiei ungare (mai jos), fiind indicate în mod explicit locurile de oprire/odihnă.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

Următoarele puncte de trecere a frontierei sunt deschise pentru tranzitul cetățenilor români:

BORS II – NAGYKEREKI, destinat traficului internațional de persoane şi marfă;
PETEA – CSENGERSIMA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
URZICENI – VÁLLAJ, destinat traficului internațional de persoane (tranzit);
VALEA LUI MIHAI – NYÍRÁBRÁNY, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
BORŞ – ÁRTÁND, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
VĂRŞAND – GYULA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
TURNU – BATONYA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
NĂDLAC (NAGYLAK) – MAKO, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
NĂDLAC 2 (autostradă) – CSANÁDPALOTA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);
CURTICI – LOKOSHAZA – destinat traficului feroviar de persoane şi marfă;
SALONTA – MÉHKERÉK, destinat traficului feroviar de persoane.

Leave A Reply

Your email address will not be published.