Noile condiții de intrare și tranzit în Austria, valabile din 19 decembrie 2020

1 5.141

Începând cu 19.12.2020, persoanele care călătoresc în Austria vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile la domiciliu (sau într-o locație adecvată ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat după intrarea pe teritoriul austriac.

După minimum 5 zile de la intrarea în Austria, va fi permisă testarea și, în cazul unui rezultat negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 sau al unui test antigen, carantina instituită pe perioada celor 10 zile se suspendă. Toate persoanele care intră în Austria trebuie să aibă asupra lor formularul de declarație de carantină completat.

Dacă nu poate fi prezentat un document care să ateste domiciliul sau o dovadă sigură a unei cazări adecvate, intrarea în Austria este interzisă.Acest regim se aplică inclusiv turiștilor.

Excepții de la condiții de intrare prezentate mai sus:

1. Sunt exceptate de la măsura carantinei și pot intra fără restricții în Austria persoanele care călătoresc din Australia, Finlanda, Irlanda, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Uruguay și Vatican și prezintă documente justificative care să ateste că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul statelor respective.

2. Persoanele care fac parte din următoarele categorii:

  • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie,
  • angajații organizațiilor internaționale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie,
  • personalul misiunilor umanitare,o personal de îngrijire și medical,
  • forță de muncă sezonieră în agricultură, silvicultură sau turism, sau
  • însoțitor (o singură persoană) pentru cei care intră din motive medicale
  • persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, cum este prezentarea la citații în procese juridice. Pot intra pe teritoriul austriac dacă dețin un test molecular negativ pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen, nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării, în limba germană sau engleză. În lipsa unuia dintre aceste teste, persoanele respective și cei cu care locuiesc împreună sunt obligați să se supună unei perioade de carantinare de 10 zile la domiciliu (sau într-o locație adecvată ale cărei costuri trebuie suporate din bugetul personal), imediat după intrarea în Austria. Dacă un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 sau antigen efectuate în perioada carantinei este negativ, carantina instituită pe perioada celor 10 zile se suspendă.

Aceste măsuri nu se aplică transportatorilor profesioniști de mărfuri.

Tranzitul prin Austria

Se permite în regim permanent tranzitul, fără oprire, al cetățenilor români pe teritoriul Austriei spre destinații din alte țări. Este posibil ca la frontieră să fie solicitate documente justificative care să asigure intrarea în țara de destinație: domiciliu / rezidență / drept de ședere / contract de muncă / orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc. Atenție! Este posibilă creșterea timpilor de așteptare la frontiera austriacă.

Leave A Reply

Your email address will not be published.