Noile condiții de intrare în Muntenegru: fără restricții pentru cei vaccinați anti-COVID

0 753

Autoritățile au dispus obligativitatea prezentării la intrarea în Muntenegru a unuia dintre următoarele documente: un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, rezultatul pozitiv al unui test serologic-anticorpi clasa IgG sau dovada vaccinării cu o a 2-a doză împotriva COVID-19.Cetățenii muntenegreni și cetățenii străinii din Republica Serbia, Republica Serbia/Kosovo, Republica Croația, Bosnia și Herțegovina și Republica Albania pot intra în Muntenegru FĂRĂ a prezenta testul tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 sau dovada că au fost vaccinați cu o a 2-a doză de vaccin împotriva COVID-19, în conformitate cu măsurile de sănătate în vigoare.

Noile condiții de intrare în Muntenegru

Documentele prezentate de cetățenii muntenegreni și cetățenii străini (cu excepția persoanelor din Republica Serbia, Republica Serbia/Kosovo, Republica Croația, Bosnia și Herțegovina și Republica Albania), care doresc să intre în Muntenegru, prin toate punctele de trecere a frontierei, trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în funcție de tipul documentului ales:

1) Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie să fie eliberat de un laborator înregistrat și să aibă o valabilitate de 48 de ore.

2) Rezultatul pozitiv al unui test serologic – anticorpi clasa IgG trebuie să fie eliberat de un laborator înregistrat, iar valabilitatea acestuia să nu fie mai mare de 30 de zile.

3) Dovada privind administrarea celei de-a doua doze de vaccin împotriva COVID-19 trebuie să fie eliberată de o instituție medicală și să rezulte că vaccinul a fost administrat cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în Muntenegru.

14 zile în izolare pentru cetățenii muntenegreni care nu au documentele necesare

Cetățenii muntenegreni și cetățenii străini care locuiesc permanent sau temporar în Muntenegru, care nu dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, un rezultat pozitiv al unui test serologic – anticorpi clasa IgG sau dovada că sunt vaccinați complet împotriva COVID-19, pot intra în Muntenegru, cu condiția plasării în carantină instituționalizată sau în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile. Măsura autoizolării implică: 1) prezentarea unei dovezi privind spațiul de cazare la locuința unei familii sau în alte facilități de cazare; 2) monitorizarea stării de sănătate a persoanei în cauză, precum și a tuturor membrilor de familie/gospodăriei de către serviciul epidemiologic competent.

Toate punctele de trecere a frontierelor Muntenegrului cu statele vecine rămân deschise. Turiștii străini au posibilitatea de a părăsi municipalitățile de reședință fără restricții suplimentare, inclusiv teritoriul localităților în care a fost introdusă carantina, dacă dețin un voucher sau o altă dovadă (Potvrda) care va justifica deplasarea către o anumită destinație sau un voucher de cazare la hotel/dețin cazare în locuințe private aflate în afara localităților respective.

Cetățenii români care intenționează să se deplaseze în Muntenegru în perioada următoare trebuie să respecte următoarele condiții:

– prezentarea unui test molecular tip PCR negativ, a cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore, rezultatul pozitiv al unui test serologic – anticorpi clasa IgG sau dovada că sunt vaccinați complet împotriva COVID-19;

– prezentarea unui pașaport/titlu de călătorie valabil, cu viza de intrare/ieșire, la punctele de trecere a frontierei cu Muntenegru.

INTRAREA ÎN MUNTENEGRU – excepții pentru anumite categorii de persoane:

În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a căror intrare în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale și angajații care reprezintă un interes economic determinat reprezintă excepții de la criteriile enunțate anterior. Condițiile speciale de intrare și deplasare în Muntenegru sunt stabilite de Institutul de Sănătate Publică pentru:

– lucrătorii din domeniul sănătății, cercetătorii în domeniul sănătății și oamenii de știință;

– persoanele care efectuează sau asigură transportul de pasageri și de mărfuri;

– diplomații acreditați în Muntenegru, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și lucrătorii din asistența umanitară, în îndeplinirea funcțiilor lor;

– anumite categorii de pasageri aflați în tranzit;

– persoanele supuse unei măsuri de protecție internațională sau care sosesc în Muntenegru din motive umanitare.   La intrarea în Muntenegru rezidența primează în fața cetățeniei, dacă acestea diferă.

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Este permis tranzitul tuturor cetățenilor străini, în baza pașaportului, fără posibilitatea opririi în Muntenegru pentru înnoptare. În cazul tranzitului nu se aplică obligativitatea prezentării unui test PCR negativ.

Frontierele sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție și să respecte cu strictețe măsurile adoptate.

Conducătorilor auto aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe teritoriul Muntenegrului și li se înmânează o decizie, la intrarea în Muntenegru, în care este menționată denumirea punctului de frontieră de intrare, a punctului de frontieră de ieșire și perioada de timp alocată tranzitării Muntenegrului. Conducătorilor auto care au ca destinație Muntenegru pentru descărcare/încărcare mărfuri le este interzisă abaterea de la traseu.

Pentru tranzitarea pe teritoriul Muntengrului, conducătorii auto trebuie să respecte următoarele reglementări:

  • pot fi utilizate zonele de odihnă care au implementate măsuri de protecție sanitară și dezinfecție. În cazul unor defecțiuni ale mijlocului de transport, conducătorul auto este obligat să anunțe Poliția;
  • la ieșirea din mijlocul de transport, conducătorul auto trebuie să păstreze distanța de 2 metri față de celelalte persoane și să poarte echipament personal de protecție (mască și mănuși).
  • În situațiile în care procedura la punctul vamal și la cel de încărcare/descărcare marfă presupun staționarea conducătorilor auto pe teritoriul Muntenegrului pentru o perioadă scurtă de timp, aceștia trebuie să rămână în cabine și să utilizeze spațiul de odihnă;
  • conducătorii mijloacelor de transport cu o capacitate mica de transport care sunt nevoiți să rămână pe perioada nopții pe teritoriul Muntenegrului trebuie să folosească spațiul de odihnă din cabină sau se pot utiliza spațiile de odihnă destinate camioanelor.
  • În cazul în care se impune șederea prelungită și cazarea la hotel/motel, conducătorul auto este obligat să anunțe Serviciul epidemiologic și să respecte instrucțiunile primite.
  • Turiștilor le este permis să părăsească Muntenegru, fără restricții, prin toate punctele de trecere a frontierei în baza documentelor de călătorie (pașaport, titlu de călătorie) aflate în termen de valabilitate.

Punctele de frontieră deschise:

Toate punctele de frontieră la intrarea în Muntenegru sunt deschise, cu excepția următoarelor puncte de frontieră rutiere:

  • Šćepan Polje (cu Bosnia – Herțegovina) – Intrarea pasagerilor nu este permisă în Muntenegru pe drumul rutier Plužine – Foča.
  • Vraćenović (cu Bosnia – Herțegovina) pe ruta rutieră Nikšić – Bileća, care a fost închis începând cu luna februarie a.c.
  • Pe la punctul Metaljka (Bosnia – Herțegovina) pe ruta Pljevlja – Čajniče și pe la punctual de frontieră Vuča (cu R. Serbia): Rožaje – Tutin este permisă trecerea frontierei doar în intervalul orar 07:00-19:00.
Leave A Reply

Your email address will not be published.