Het ministerie van Overheidsfinanciën (MFP) heeft (nog) niet aan alle voorwaarden voldaan om de door de staat gegarandeerde lening bij Blue Air te krijgen.

Het ministerie van Overheidsfinanciën (MFP) heeft (nog) niet aan alle voorwaarden voldaan om de door de staat gegarandeerde lening bij Blue Air te krijgen.

1 728
Vertraagd vliegtuig? Vlucht geannuleerd? >>Claim nu een schadevergoeding<<voor vertraagde of geannuleerde vlucht. U heeft recht op maximaal € 600, -.

De luchtvaartmaatschappij Blue Air verzoekt de vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Financiën (MFP) om "met de grootste urgentie" te voldoen aan de laatste drie opschortende voorwaarden die nog niet zijn vervuld en die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de staatsgarantie door de Roemeense regering door GEO 139 van 19 augustus 2020.

Het ministerie van Overheidsfinanciën (MFP) moet de garantieovereenkomst opstellen en uitgeven, de goedkeuring van het regeringsbesluit initiëren en de staatsgarantie verstrekken, informeert Agerpres.

In een open brief aan de Roemeense regering beweert Oana Petrescu, de algemeen directeur van Blue Air Aviation SA, dat er een maand is verstreken sinds de formele goedkeuring van de respectieve normatieve wet en zeven weken sinds de goedkeuring ervan in eerste lezing.

De regering keurde, via het memorandum dat tijdens de vergadering van 23 april 2020 werd aangenomen, de toekenning van een lening van 300 miljoen lei aan Blue Air goed om de directe verliezen te dekken die werden veroorzaakt door de overmachtsituatie die werd veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. Hierbij heeft Blue Air aangetoond in staat te zijn om op winstgevende basis de activiteiten te hervatten en deze lening in maximaal 6 jaar terug te betalen.

Door de Blue Air-activiteit te herstellen, wordt een impact bereikt op de Roemeense begroting, die strikt positief is. Hiermee wordt het directe effect van het faillissement van Blue Air op de staatsbegroting van dit jaar en het negatieve vermenigvuldigingseffect op de Roemeense luchtvaart en de nationale economie vermeden.

En na ontvangst van de financiering zal het bedrijf weer een belangrijke bijdrage leveren aan de staatsbegroting. Zodra het activiteitenniveau in 2019 is bereikt, zal zijn bijdrage aan de begroting opnieuw meer dan 100 miljoen lei per jaar bedragen.

1-opmerking
  1. […] Ministerie van Overheidsfinanciën (MFP) heeft (nog) niet voldaan aan alle voorwaarden voor… […]

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.