Hoe krijgt u uw tijdelijke paspoort in geval van nood - kosten, duur, documenten

Paspoortkosten!

50 89.016

Update 30 juli 2018: Over eenvoudig tijdelijk paspoort en andere soorten paspoort!

Is uw vlucht in de afgelopen 3-jaren meer dan 3-uren vertraagd of is uw vlucht geannuleerd? Vraag NU schadevergoeding aan tot € 600!

Het tijdelijke eenvoudige paspoort is het reisdocument dat wordt afgegeven aan Roemeense burgers die voldoen aan de wettelijke voorwaarden en zich niet in een van de situaties bevinden waarin het recht om naar het buitenland te reizen wordt opgeschort, en in de onmiddellijke periode hebben ze een dringend geldig paspoort nodig.

Hoe het te doen Eenvoudig elektronisch paspoort voor 10 jaar, eenvoudig en snel

Dit document wordt aan de Roemeense burgers afgegeven, zowel door de bevoegde autoriteiten van het land als door de diplomatieke missies / consulaten van Roemenië in het buitenland.

Roemeense burgers die om de afgifte van een tijdelijk eenvoudig paspoort verzoeken, moeten noodzakelijkerwijs een persoonlijke numerieke code (CNP) hebben toegewezen om te worden geregistreerd in de Roemeense burgerlijke staatscertificaten of identiteitsdocumenten (identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart, identiteitskaart) identiteit, paspoort).

De geldigheid van het tijdelijke eenvoudige paspoort is 1 (één) jaar, ongeacht de leeftijd van de houder en kan niet worden verlengd.

Het tijdelijke eenvoudige paspoort wordt afgegeven in de volgende situaties:

 • voor Roemeense burgers in het buitenland die niet langer in het bezit zijn van geldige reisdocumenten en die schriftelijk verklaren dat het noodzakelijk is hun reis naar het buitenland voort te zetten of hun verblijf op het grondgebied van een staat te regelen.
 • voor mensen die verklaren dat ze niet de tijd hebben om een ​​eenvoudig elektronisch paspoort af te geven. In dit geval moet een document worden overgelegd waarin wordt aangegeven dat het tijdelijke eenvoudige paspoort noodzakelijk en urgent is.
 • indien de houder schriftelijk verklaart dat hij moet reizen naar landen waartussen een staat van strijdlust of diplomatiek conflict heerst en in het eenvoudige paspoort of elektronische eenvoudige paspoort een stempel of een visum heeft aangevraagd afgegeven door de staat waarmee het land waarin hij reist zich bevindt in conflict;
 • wanneer de houder in het bezit is van een eenvoudig paspoort of een eenvoudig elektronisch paspoort met geldige visa, maar als gevolg van de uitputting van de tabbladen die zijn bedoeld voor hun aanvraag, is de reis naar die staat of naar andere landen dan die die de visa hebben afgegeven niet langer mogelijk;
 • wanneer de houder het eenvoudige paspoort of het elektronische paspoort voor het verkrijgen van visa heeft ingediend en met spoed naar het buitenland moet reizen;
 • wanneer de minderjarige naar het buitenland moet voor studie of om deel te nemen aan officiële wedstrijden of om medische behandeling te ondergaan zonder welke zijn leven of gezondheid in gevaar komt en er geen tijd nodig is om de toestemming van de andere ouder te verkrijgen, voorzien in art. 17 van de wet nr. 248 / 2005 betreffende het regime van vrij verkeer van Roemeense burgers in het buitenland, met de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingene. In deze situaties zijn de autoriteiten die het tijdelijke eenvoudige paspoort afgeven, verplicht de andere ouder gelijktijdig of zo snel mogelijk te informeren.

Dergelijke situaties moeten blijken uit documenten die zijn afgegeven door de instelling die de studies of het vergelijkend onderzoek organiseert, de medische instelling of een andere administratieve autoriteit.

UITGIFTE VAN HET TIJDELIJKE EENVOUDIGE PASPOORT

Communautaire openbare diensten voor de afgifte en registratie van eenvoudige paspoorten geven tijdelijk eenvoudig paspoort af aan Roemeense burgers die voldoen aan de voorwaarden van wet nr. 248 / 2005 betreffende het regime van vrij verkeer van Roemeense burgers in het buitenland en bevindt zich niet in een van de situaties waarin het recht om naar het buitenland te reizen wordt geschorst, in de volgende situaties:

 • indien de houder schriftelijk verklaart dat hij moet reizen naar landen waartussen een staat van strijdlust of diplomatiek conflict heerst en in het eenvoudige paspoort of elektronische eenvoudige paspoort een stempel of een visum heeft aangevraagd afgegeven door de staat waarmee het land waarin hij reist zich bevindt in conflict;
 • wanneer de houder in het bezit is van een eenvoudig paspoort of een eenvoudig elektronisch paspoort met geldige visa, maar als gevolg van de uitputting van de tabbladen die zijn bedoeld voor hun aanvraag, is de reis naar die staat of naar andere landen dan die die de visa hebben afgegeven niet langer mogelijk;

Hoeveel kost een paspoort??

 • wanneer de houder het eenvoudige paspoort of het elektronische paspoort voor het verkrijgen van visa heeft ingediend en verklaart dat hij dringend naar het buitenland moet reizen;
 • wanneer de minderjarige naar het buitenland moet voor studie of om deel te nemen aan officiële competities of om medische behandeling te ondergaan zonder welke zijn leven of gezondheid in gevaar wordt gebracht en er geen tijd nodig is om de toestemming van de andere ouder te verkrijgen;
 • voor personen die tijdelijk van hun inspanningscapaciteit zijn beroofd en voor personen die om medische redenen niet in staat zijn hun wil te uiten of zich niet te onderwerpen aan de bevoegde autoriteit;
 • in objectieve situaties waarin, om gezondheids-, gezins- of beroepsredenen, de aanwezigheid van de persoon op het grondgebied van een andere staat noodzakelijk en urgent is en er geen tijd nodig is voor de afgifte van het elektronische eenvoudige paspoort.

OPMERKING: er worden geen digitale afdrukken gemaakt voor het afgeven van het tijdelijke eenvoudige paspoort.

INDIENING VAN HET BEROEP TOT UITGIFTE VAN HET TIJDELIJKE EENVOUDIGE PASPOORT.

De aanvragen voor de afgifte van tijdelijke eenvoudige paspoorten worden door de aanvragers in het land persoonlijk ingediend bij de openbare overheidsdiensten voor de afgifte en registratie van de eenvoudige paspoorten in wier bevoegdheidsgebied zij hun woonplaats of, in voorkomend geval, hun woonplaats, en in het buitenland hebben, bij de diplomatieke missies en kantoren. consulaat van Roemenië.

Als de aanvrager van het tijdelijke eenvoudige paspoort niet bij de gemeenschapsdienst kan indienen voor de afgifte en registratie van de eenvoudige paspoorten thuis of in de woning, kunnen aanvragen voor de afgifte van de tijdelijke eenvoudige paspoorten worden ingediend bij de dichtstbijzijnde openbare openbare dienst voor de afgifte en registratie van de eenvoudige paspoorten .

TERMIJN VOOR DE AFGIFTE VAN HET TIJDELIJKE EENVOUDIGE PASPOORT.

De verzoeken worden opgelost door de bevoegde autoriteiten, in termijnen die lopen vanaf de datum van indiening en die 3 werkdagen niet kunnen overschrijden.

De persoon die verklaart dat hij geen eenvoudig elektronisch paspoort wil krijgen, krijgt binnen 10 werkdagen een tijdelijk eenvoudig paspoort.

DOCUMENTEN VEREIST VOOR DE AFGIFTE VAN HET TIJDELIJKE EENVOUDIGE PASPOORT:

a) IN HET GEVAL VAN GROTE MENSEN MET HET HUISHOUDEN IN ROEMENIË:

- de identiteitskaart, de voorlopige identiteitskaart of, in voorkomend geval, de identiteitskaart die geldig is binnen het origineel. De voorlopige identiteitskaart moet vergezeld gaan van de originele geboorteakte;

- origineel van betaling van de paspoortwaarde, ingevuld namens de houder, in origineel;

- het vorige paspoort, indien aanwezig.

Update 17 januari 2017:

In overeenstemming met wet 1 / 2017 betreffende de afschaffing van belastingen en tarieven, worden vanaf februari 1 2017 van de paspoortkosten geëlimineerd:

1. De vergoeding voor de geleverde openbare dienst, respectievelijk 22 lei.
2. Extra kosten voor het uitgeven van het tijdelijke eenvoudige paspoort, respectievelijk 100 lei.

In dit verband deelt het directoraat-generaal paspoorten mee dat vanaf 1 februari 2017 de NIEUWE BELASTINGEN die de burgers zullen betalen voor de afgifte van Roemeense paspoorten (in het geval van aanvragen die in het land worden ingediend) de volgende zijn:

charge-vrijgave-paspoorten

Update 1 januari 2017:

Vanaf de datum van 01.01.2017, na de wijziging van het btw-tarief van 20% naar 19%, worden de belastingen op de waarde van de paspoorten als volgt gewijzigd:

1. VOOR HET TIJDELIJKE EENVOUDIGE PASPOORT - 218 LEI (96 lei de kosten van het paspoort + 22 lei-vergoeding voor de afgifte van het paspoort + 100 lei het aanvullende tarief dat wordt geboden door wet nr. 248 / 2005).

2. VOOR EENVOUDIG ELEKTRONISCH PASPOORT, MET GELDIGHEID 5 JAAR, AFGEGEVEN AAN PERSONEN OVER 12 JAAR - 280 LEI (258 lei paspoortkosten + 22 lei paspoortvrijgavekosten).

3. VOOR EENVOUDIG ELEKTRONISCH PASPOORT, MET GELDIGHEID 3 JAAR, AFGEGEVEN AAN KINDEREN ONDER 12 JAAR - 256 LEI (234 lei paspoort kosten + 22 lei paspoort vrijgavekosten).

Update 25 januari 2016:

Vanaf 01.01.2016 zullen de kosten van het paspoort als volgt veranderen:

Eenvoudige elektronische paspoorten=261 lei* (paspoortkosten) + 22 lei * (kosten voor paspoortvrijgave);
Eenvoudige elektronische paspoorten (minderjarigen jonger dan 12 jaar), geldig 3 jaar =236 lei* (paspoortkosten) + 22 lei * (kosten voor paspoortvrijgave);
Tijdelijke eenvoudige paspoorten = 97 lei* (paspoortkosten) + 22 lei * (kosten voor paspoortvrijgave) + 100 * lei (extra kosten).

* Ga voor meer informatie naar sectie NOODZAKELIJKE HANDELINGEN / Tarieven

Tot dusverre heb ik alleen met het bulletin gereisd binnen de grenzen van de Europese Unie. Maar na 20 en vele jaren is het tijd dat ik de EU verlaat. Midden april ontving ik het nieuws dat ik in Antalya aankom. Ik was op dit moment extreem opgewonden, maar het enthousiasme vervaagde iets later toen ik besefte dat ik geen paspoort had en de Turken laten ons hun land niet binnenvallen zonder deze handeling.

Ik begon me af te vragen hoe, waar, wat voor soort paspoort wordt gemaakt. De meeste informatie stuurde me naar de provinciehoofdstad en gaf me ongeveer 2 weken tot mijn paspoort werd uitgegeven. De situatie was niet al te rooskleurig en ik moest snel handelen. Ik had ongeveer 20 dagen om mijn paspoort te krijgen, maar vanaf dat heb ik de 1-7-vakantie langer laten vallen, dus dat is ongeveer de limiet. Bovendien had ik niet veel tijd om op de wegen te blijven en de weg kostte me behoorlijk veel.

tijdelijk eenvoudig paspoort

Kosten voor tijdelijke noodpas

Ik heb het probleem opnieuw onderzocht en vond de oplossing snel en redelijk goed - tijdelijk paspoort. Dit is geldig 1 jaar, kost 232 lei (100 lei paspoortkosten + 100 lei "noodgeval" + 32 lei consulaire vergoeding) en is klaar over ongeveer 2 uur (afhankelijk van het tijdstip waarop u het deponeert). De documenten worden ingediend bij Communautaire openbare dienst voor het uitgeven en bijhouden van eenvoudige paspoorten in Boekarest, sector 1 (Romeins gebied) en vanaf hier wordt het paspoort verhoogd.

De vergoedingen zijn verschuldigd aan CEC Bank of de Schatkist. Als u uit de provincie komt en in Boekarest verblijft, kunt u de paspoortbelasting betalen bij CEC Bank en de andere twee belastingen bij de Capital Treasury (ergens achter het Intercontinental). Het dichtstbijzijnde CEC-filiaal bij de Passport Service bevindt zich op Str. Cristian Tell, nee. 1-3 - Amzei-tak.

Paspoortdocumenten tijdelijk tot noodgeval

U hebt het bulletin en de kwitanties nodig om te bewijzen dat u de paspoortkosten hebt betaald, maar ook het vorige paspoort, in het origineel, naargelang het geval. Als u uit de provincie komt en een paspoort in Boekarest wilt, moet u een formulier invullen waarin wordt uitgelegd waarom u de provinciehoofdstad niet kunt bereiken. Ga dan rechtop staan ​​en kijk naar de camera, geef een elektronische "handtekening" en dat is het zowat.

Ga meer dan twee uur, mogelijk de volgende dag om uw tijdelijke eenvoudige paspoort op te halen. Ik wens je een heldere hemel!

50 opmerkingen
 1. Monica - Verhalen vertellen zegt

  Goede informatie, het is goed om te weten wat het regime van minderjarigen is, of ze ook het noodpaspoort kunnen maken of er zijn speciale voorschriften.

  1. cristinapetre zegt

   ja, misschien heb ik het mijn zoon in het voorjaar aangedaan

 2. Sorin Rusi zegt

  Ik zag veel kinderen paspoorten gemaakt. Ik heb de indruk dat er voor hen iets dringends is.

 3. [...] je hebt tips, aanbevelingen, nuttige informatie over het gebied, laat me alsjeblieft reacties achter. Ik heb mijn paspoort voorbereid (de Turken ontvangen ons nog steeds niet zonder), het ticket en […]

 4. Lavinia zegt

  Pe http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexBucuresti.htm zegt dat voor het tijdelijke paspoort de plek om naartoe te gaan die in PIPERA is.
  Aan de andere kant heb ik een woonplaats in de 5-sector, dus in het minst waarschijnlijke geval moet ik naar Amzei gaan.
  Ik zeg goed wat zeg ik?

  1. Sorin Rusi zegt

   Voor tijdelijke paspoorten kun je naar het hoofdkantoor van de Roemeense markt gaan ... Ik schreef hierboven!

   1. Anca zegt

    Bedoelt u het hoofdkantoor op Amzei Square of die op Nicolae Iorga Street? dank

   2. Andreea zegt

    Goede avond! Ik heb dringend een noodpaspoort voor baby's nodig. Waar te gaan Het is geopend door 1. Heel erg bedankt

 5. Claudiu zegt

  Het is belangrijk dat de douane van de bestemming waar u naartoe reist het land met een tijdelijk paspoort accepteert, anders loopt u het risico niet in het vliegtuig te stappen.

  1. Sorin Rusi zegt

   Ja, je hebt gelijk! U kunt bijvoorbeeld niet met een tijdelijk paspoort in Dubai reizen!

 6. ADL zegt

  groet

  Kan een paspoort dat 5 jaar geldig is, met spoed worden gemaakt?
  Ik betaalde de belastingen voor die op 5-jaren en nadat ik begreep dat het ja duurt, duurt het 2-weken en ik zou het sneller willen, dus kan het?

 7. […] Hoe u in geval van nood uw tijdelijk paspoort krijgt - een artikel geschreven na een persoonlijke ervaring. - Hoe kunt u een taxi bestellen bij 1.39 […]

 8. […] Roemeens. Nuttige informatie over het tijdelijke paspoort in noodregelingen heb ik hier ook gevonden (waar het wordt vermeld en welke mensen niet uit [...] komen

 9. Chiriac Arghir Marian zegt

  Tot 20Deze maan moet ik mijn vrouw en kind meenemen naar Engeland. Ik zou graag willen weten waar ik tijdelijke paspoorten kan maken en of ik in dit land mee kan gaan. Ik zit in een crisis, help me alsjeblieft dringend.

  1. Sorin Rusi zegt

   http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe7.html ga naar deze site en vind daar ook de contactgegevens. Voor zover ik weet heeft het VK geen beperkingen op tijdelijke paspoorten. Praat met de paspoortrichting en ik kan je meteen bellen 🙂

 10. Nicu zegt

  Hallo, als mijn man weg is, kan ik dan zijn paspoort krijgen?

  1. Yo zegt

   Maakt u hem zijn paspoort en plaatst u uw foto in zijn paspoort met zijn naam? Of breng je een foto van hem mee op de bruiloft? Welke grot heb je verlaten? Als hij weg is, kan hij zijn paspoort meenemen naar de ambassade in het land waar hij is vertrokken, of naar het land komen voor 2-3 weken.

  2. Sorin Rusi zegt

   Het paspoort wordt persoonlijk gemaakt ... Als het wordt achtergelaten, kunnen de documenten worden ingediend bij het Roemeense consulaat / ambassade in het land waar hij is vertrokken ... Of hij komt naar het land voordat zijn paspoort verloopt en hij doet het in het land ... Het duurt ongeveer 10-15 werkdagen nadat de documenten zijn ingediend. , als je niet dringend wilt ...

 11. Florentijns zegt

  Goed, dat zijn de stappen die moeten worden gevolgd voor het tijdelijke paspoort dat binnen twee uur wordt afgegeven en als het in noodsituaties 5 jaar kan worden uitgevoerd ... dank u

 12. Tania zegt

  Hoe lang wordt een noodpaspoort afgegeven? Zijn er programmeerbehoeften?

 13. Elizabeth zegt

  Welke documenten heb ik nodig voor mijn tijdelijke paspoort? Heeft u een echtscheidingsbeslissing? Hoeveel is de urgentie !! dank

 14. ella zegt

  kunt u me helpen met enkele antwoorden voor de Roemeense burger die in het buitenland woont? Voor een paspoortvernieuwing? Wat is het verschil tussen een tijdelijk paspoort en een eenvoudig elektronisch paspoort? Wat is het verschil met de benodigde documenten? Ik moet solliciteren vanuit Australië, maar ik heb er over 3 maanden een nodig en ik denk niet dat de eenvoudige op tijd klaar zal zijn. Is het mogelijk dat de tijdelijke noodsituatie sneller klaar is?

 15. Mirela zegt

  Ik ben gescheiden van mijn man, maar hij geeft me de volmacht om het paspoort van de jongen te doen ... maar ik ben niet langer in het graafschap waar ik woon. Ik zou graag willen weten of ik het paspoort in een ander graafschap kon doen zonder een andere woonplaats te hebben omdat ik een beetje bij grootouders totdat ik naar mijn ouders in het buitenland kon gaan

  1. Sorin Rusi zegt

   Voor zover we weten, kan het paspoort worden gemaakt op elk politiebureau en vanuit een ander district dat paspoorten neemt / afgeeft.

 16. Andrew C zegt

  Goedenavond. Ik zou graag willen weten of ik de VS kan binnenkomen met het zojuist afgegeven tijdelijke paspoort en het oude paspoort met zijn visum erop? Het elektronische paspoort wordt pas na 20 dagen vrijgegeven, maar ik heb een noodgeval. Thanks.

  1. Sorin Rusi zegt

   Gerelateerd aan reizen in de VS: https://www.mae.ro/travel-conditions/3749#868 - informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En mijn advies is om contact op te nemen met de MAE voor meer uitleg! 🙂

 17. Laura zegt

  Ik blijf in de oude stad en ik verhuisde naar Boekarest. Ik kan mijn paspoort maken zonder bulletin, bijvoorbeeld ik mis het certificaat dat ik doe

  1. Sorin Rusi zegt

   De nodige documenten:

   - de identiteitskaart, de voorlopige identiteitskaart of, in voorkomend geval, de identiteitskaart die geldig is binnen het origineel. De voorlopige identiteitskaart moet vergezeld gaan van de originele geboorteakte;
   - origineel bewijs van betaling van belastingen voor afgifte van het paspoort, namens de houder ingevuld;
   - het vorige paspoort, indien aanwezig.

   Meer informatie over de benodigde documenten en over de afgifte van het paspoort: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe.html

 18. Lucian zegt

  Hallo, ik woon in Spanje, ik heb het verlopen bulletin, het verlopen paspoort en ik heb de geboorteakte, een origineel exemplaar nodig, maar ik heb niemand in Roemenië die me kan helpen ... alsjeblieft, mooi, hoe kan ik de geboorteakte krijgen om het paspoort in het consulaat in Madrid te kunnen deponeren? Heel erg bedankt.

  1. Sorin Rusi zegt

   Neem contact op met de autoriteiten: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexCONTACT.php

 19. Vlaic claudiu zegt

  Ik wil een elektronisch noodpaspoort voor mijn baby van 1 jaar en 6luni om met zijn moeder in Canada te reizen. Ik zou graag willen weten of paspoorten worden gemaakt voor kinderen in noodmodus dank u ik vergat te zeggen dat hij de volmacht van het consulaat heeft van zijn Canada-paspoort en reis met hem mee naar hier

 20. Emilia Manche zegt

  Accepteert Israël een tijdelijk noodpaspoort?

  1. Sorin Rusi zegt

   Roemeense burgers die in het bezit zijn van eenvoudige paspoorten, elektronische eenvoudige paspoorten en tijdelijke eenvoudige paspoorten kunnen zonder visum Israël binnenkomen voor toeristische doeleinden. De toegestane verblijfsduur in Israël is 90 dagen. Na deze periode is het verblijf alleen toegestaan ​​in goed gemotiveerde gevallen of om humanitaire redenen (ziekte, overlijden van een familielid).

   Meer informatie: https://telaviv.mae.ro/node/177

 21. TB zegt

  Van mijn website:
  2. voor mensen die verklaren dat ze niet de tijd hebben om een ​​eenvoudig elektronisch paspoort af te geven. In dit geval moet een document worden overgelegd waarin wordt aangegeven dat het tijdelijke eenvoudige paspoort noodzakelijk en urgent is.

  Hoe heb je beweerd dat je een tijdelijk paspoort nodig hebt? Had u documenten waaruit de urgentie van de reis bleek?
  Ik wil graag een tijdelijk paspoort krijgen om een ​​visum voor de VS te krijgen.

 22. Liviu zegt

  Ik betaal ook de noodkosten voor paspoorten omdat ik morgen een paspoort nodig heb

  1. Sorin Rusi zegt

   In het artikel denk ik dat we erin geslaagd zijn om de nodige informatie te posten met die kosten van het tijdelijke paspoort. Helaas zijn de werkmodus en het noodgedeelte niet overal van toepassing.

   U kunt het dichtstbijzijnde paspoortcentrum bellen en zij kunnen u informatie geven over belastingen en hoe u deze kunt afgeven.

 23. Liviu zegt

  help me alsjeblieft

 24. Carmen zegt

  Hallo. Kan het tijdelijke eenvoudige paspoort worden afgegeven aan minderjarigen tot 14? dank

 25. Maria zegt

  Goedenavond wil ik je vragen, is het mogelijk om een ​​tijdelijk paspoort in te dienen zonder de Roemeense burgerlijke staatsdocumenten ...? (Geboorteakte + huwelijk), ik vermeld dat ik de eed heb afgelegd en ik heb alleen de nationaliteitsverklaring ...?

 26. Vasile zegt

  Hallo mijn naam is Vasile, ik heb geprobeerd online te programmeren voor het paspoort voor mijn dochter en mijn zoon en mezelf, maar ik begreep dat de doos met rood niet beschikbaar is en de doos met groen is beschikbaar, ok ik wil kinderprogrammering en voor mij op 4 .08 / 2017 of op 7.08 / 2017, wat gebeurt er omdat ik geen beschikbare plaatsen heb, ik neem 3 september Ik moet in het VK zijn met kinderen op school, en paspoorten die ik huur Ik ben verlopen, in het Verenigd Koninkrijk is het erg streng met betrekking tot de afwezigheden en als ik naar de huisarts ga (dokter) moet ik van de dokter het stempel met de voornaam van de dokter nemen en waarom hij een afspraak had, want als ik ze niet neem, kan ik mezelf in de tuin plaatsen (in rechtbank) I Nu wat kan ik doen - kan ik een reistitel aanvragen van Roemenië naar Londen - of wat kan ik doen? Ik heb een afspraak gemaakt in Baia Mare omdat ze in Satu Mare geen plaatsen hebben, geen probleem in Baia Mare als ik uit de provincie Satu Mare kom? r om iemand te antwoorden, omdat ik erg teleurgesteld ben over de werknemers in Satu Mare, ik begrijp niet wat domheid met online programmeren is, ik begrijp ook met online programmeren, maar waarom ze niet meer werknemers hebben zodat ze alle paspoorten kunnen doen, Ik ben totaal teleurgesteld dat we slechter worden behandeld als sommige dieren, als het niet zal worden opgelost hoe de pers naar Satu Mare te brengen, omdat het niet eerlijk is om vernederd te worden, het was mijn moeder die een paspoort heeft gepasseerd en ik denk dat bad lady we kunnen niet alleen software online maken om ok te maken, ik begreep het online, maar waarom er plaatsen zijn voor alle mensen die paspoorten willen.

 27. Ana Maria zegt

  Ik had geen nieuwsbrief, ik ben deze kwijtgeraakt en als ik op vakantie ga, kan ik mijn tijdelijke paspoort krijgen zonder een nieuwsbrief? dank

  1. Sorin Rusi zegt

   Praat met het paspoortcentrum. Je moet toch een geboorteakte hebben ...

 28. Andreea zegt

  Ik kan mijn dochter het paspoort geven als haar certificaat in behandeling is, of ik moet wachten op het certificaat terwijl het paspoort met spoed wordt uitgegeven.

 29. anita zegt

  Hallo, zijn er noodkosten voor een eenvoudig elektronisch paspoort?

 30. ionut zegt

  Kan paspoort naar de noodsituatie van een kind van 1 jaar wil ik een duidelijk en concreet antwoord

  1. Sorin Rusi zegt

   Er worden geen noodpaspoorten meer gemaakt, alleen in bepaalde gemotiveerde situaties.

 31. Jana stinkt zegt

  Hallo, ik zou graag de paspoorten van mijn dochter en mijn zoon nu dit jaar juli 12 willen maken, omdat kinderen naar school moeten gaan en in juli 20 moeten leven wat ik doe Ik kon niet online programmeren

  1. Sorin Rusi zegt

   Ga zonder te programmeren!

 32. Mihaiela zegt

  Hallo, laat het me weten als er een noodpaspoort voor een 11-jarig kind moet worden gepland
  Bedankt

  1. Sorin Rusi zegt

   Programmeren is handig, zodat u niet in de rij staat. De rest heeft geen ander doel :). Wat betreft de paspoorten die in noodgevallen zijn gemaakt, let op de nieuwe voorschriften. U hebt alle informatie in het artikel en op de websites van de gespecialiseerde autoriteiten.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Chinese traditionele)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRoemeenseRussianSpanishTurks