fbpx Cum sa-ti faci pasaport temporar la urgenta - costuri, durata, acte

Cum să-ţi faci paşaport temporar la urgenţă – costuri, durata, acte

Taxe pașapoarte!

56 153.412
Avion intarziat? Zbor anulat? >>Solicita acum despagubiri<< pentru zborul intarziat sau anulat. Poti avea dreptul pana la 600€.

Update 30 iulie 2018: Despre pasaport simplu temporar si alte tipuri de pasaport!

Paşaportul simplu temporar este documentul de călătorie care se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, iar în perioada imediat următoare au nevoie urgentă demonstrată de un paşaport valabil.

Cum să-ți faci pașaport simplu electronic pe 10 ani, simplu și rapid

Acest document este eliberat cetăţenilor români atât de autorităţile competente din ţară, cât şi de către misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate.

Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu temporar trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă românești sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport).

Valabilitatea paşaportului simplu temporar este de 1 (un) an, indiferent de vârsta titularului şi nu poate fi prelungită.

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

 • pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară în scris că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.
 • pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic. În acest caz trebuie prezentat un document din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării paşaportului simplu temporar.
 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil.

Astfel de situaţii trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, instituţia medicală sau altă autoritate administrativă.

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple eliberează paşaport simplu temporar cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:

 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

Cât costă pașaportul?

 • când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu şi pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă;
 • în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul în care solicitantul paşaportului simplu temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi 3 zile lucrătoare.

Persoanei care declară că nu doreşte să i se elibereze un paşaport simplu electronic, i se eliberează paşaport simplu temporar, în termen de 10 de zile lucrătoare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

– dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele titularului, în original;

– paşaportul anterior, dacă acesta există.

Update 17 ianuarie 2017:

În conformitate cu Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, începând cu data de 1 februarie 2017 din costul pașaportului vor fi eliminate:

1. Taxa pentru serviciul public prestat, respectiv 22 lei.
2. Tariful suplimentar pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, respectiv 100 lei.

În acest context, Direcția Generală de Pașapoarte informează că, de la 1 februarie 2017, NOILE TAXE pe care le vor achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor românești (în cazul cererilor depuse în țară) vor fi următoarele:

taxe-eliberare-pasapoarte

Update 1 ianuarie 2017:

Începând cu data de 01.01.2017, urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19%, taxele privind contravaloarea paşapoartelor se vor modifica după cum urmează:

1. PENTRU PAŞAPORT SIMPLU TEMPORAR – 218 LEI (96 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport + 100 lei tariful suplimentar prevăzut de Legea nr. 248/2005).

2. PENTRU PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC, CU VALABILITATE 5 ANI, ELIBERAT PERSOANELOR PESTE 12 ANI – 280 LEI (258 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport).

3. PENTRU PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC, CU VALABILITATE 3 ANI, ELIBERAT MINORILOR SUB 12 ANI – 256 LEI (234 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport).

Update 25 ianuarie 2016:

Începând cu data de 01.01.2016 costul paşaportului se va modifica astfel:

Paşapoarte simple electronice=261 lei* (costul paşaportului) + 22 lei* (taxa eliberare pașaport);
Paşapoarte simple electronice (minori sub 12 ani), cu valabilitate 3 ani =236 lei* (costul paşaportului) + 22 lei* (taxa eliberare pașaport);
Paşapoarte simple temporare = 97 lei* (costul paşaportului) + 22 lei* (taxa eliberare pașaport) + 100* lei (tarif suplimentar).

* Pentru detalii suplimentare accesaţi sectiunea ACTE NECESARE / Tarife

Până în prezent, am călătorit doar cu buletinul în graniţele Uniunii Europene. Dar după 20 şi mulţi de ani, a sosit vremea să ies şi eu din spaţiul UE. Pe la mijlocul lunii aprilie, am primit vestea că voi ajunge în Antalya. Am fost extrem de încântat pe moment, dar entuziasmul a pălit puţin mai târziu când mi-am dat seama că nu am paşaport, iar turcii nu ne lasă să le invadăm ţara fără acest act.

Am început să întreb cum, unde, ce fel se face paşaportul. Majoritatea informaţiilor mă trimiteau la reşedinţa de judeţ şi-mi dădeau termen cam 2 săptămâni până mi se eliberează paşaportul. Situaţia nu era prea roz şi eu trebuia să mă mişc repede. Aveam la dispoziţie aproximativ 20 de zile ca să-mi fac paşaportul, dar din acestea scădem vacanţa 1-7 mai, deci cam la limită totul. Plus că nu prea aveam timp să stau pe drumuri, iar drumul mă costa destul de mult.

pasaport simplu temporar

Taxa pentru paşaport temporar la urgenţă

Am mai cercetat problema şi am găsit soluţia rapidă şi destul de ok – paşaportul temporar. Acesta este valabil 1 an de zile, costă 232 lei (100 lei taxa de paşaport + 100 lei taxa “urgenţă” + 32 lei taxa consulară) şi este gata în aproximativ 2 ore (depinde de ora la care îl depuneţi). Actele se depun la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Bucureşti, sector 1 (zona Romană) şi tot de aici se ridică paşaportul.

Taxele se plătesc la CEC Bank sau la Trezorerie. Dacă sunteţi din provincie şi staţi în Bucureşti, puteţi achita taxa de paşaport la CEC Bank, iar celelalte două taxe la Trezoreria Capitalei (undeva în spate la Intercontinental). Cea mai apropiată sucursală CEC faţă de Serviciul Paşapoarte se află pe Str. Cristian Tell, nr. 1-3 – sucursala Amzei.

Acte pentru paşaport temporar la urgenţă

Aveţi nevoie de buletin şi de chitanţele cu care să dovediţi că aţi achitat taxele pentru paşaport, dar şi de paşaportul anterior, în original, după caz. Dacă sunteţi din provincie şi doriţi să faceţi paşaportul în Bucureşti, trebuie să completaţi un formular prin care motivaţi de ce nu puteţi să ajungeţi la reşedinţa de judeţ. Apoi staţi drepţi şi vă uitaţi la aparatul foto, daţi un “autograf” electronic şi cam asta este tot.

Mergeţi peste două ore, eventual a doua zi pentru a vă ridica paşaportul simplu temporar. Vă doresc cer senin!

56 Comentarii
 1. Buna informatia, e bine de stiut care este si regimul minorilor, daca si pentru ei se poate face pasaportul de urgenta sau exista reglementari speciale.

  1. cristinapetre says

   da se poate eu iam facut fiului meu in primavara

 2. Sorin Rusi says

  Am vazut foarte multi copii la facut pasapoarte. Am impresia ca si pentru ei exista ceva la urgenta.

 3. Lavinia says

  Pe http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexBucuresti.htm zice ca pentru pasaport temporar sediul la care trebuie sa mergi e cel din PIPERA.
  Eu pe de alta parte am domiciliul in sector 5, asa ca in cel mai putin probabil caz va trebui sa merg la Amzei.
  Zic bine ce zic?

  1. Sorin Rusi says

   Pentru pasapoartele temporare se poate merge si la sediul de la Piata Romana…Am scris si mai sus!

   1. Anca says

    Va referiti la sediul din Piata Amzei sau la cel de pe Strada Nicolae Iorga? Multumiri

   2. Andreea says

    Buna seara! Am nevoie urgent de un pasaport de urgenta pentru bebe. Unde sa merg? E deschis de 1 Mai?multumesc mult

 4. Claudiu says

  Este important ca vama din destinatia spre care calatoresti sa accepte intrarea in tara cu pasaport temporar, altfel risti sa nu te urci in avion.

  1. Sorin Rusi says

   Da, ai dreptate! Nu se poate calatori cu pasaport temporar in Dubai, ca un exemplu!

 5. AdL says

  Salutare

  Pasaportul valabil 5 ani se poate face la urgenta?
  Am platit taxele pentru cel pe 5 ani si dupa am inteles da dureaza 2 saptamani iar eu l-as vrea mai repede,deci se poate?

 6. Chiriac Arghir Marian says

  Pana pe 20luna asta trebuie sa îmi aduc soția si copilu in Anglia as vrea sa știu unde pot face Pașapoartele temporare si daca pot trece cu ele in aceasta tara sunt in criza de timp va rog sa ma Ajutați este urgent

  1. Sorin Rusi says

   http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe7.html accesati site-ul acesta si tot acolo gasiti si datele de contact. Din ce stiu UK nu are restrictii la pasapoartele temporare. Vorbiti la directia pasapoarte si va pot lamuri imediat 🙂

 7. Nicu says

  Buna, daca sotul meu e plecat pot sa ii fac eu pasaportul ?

  1. Yo says

   Ii faci tu pasaportul si-ti pune poza ta in pasaport cu numele lui? Sau duci tu o poza a lui facuta la nunta? Din ce pestera ai iesit? Daca e plecat, sa-si faca pasaport la ambasada din tara unde e plecat, sau sa vina in tara pentru 2-3 saptamani.

  2. Sorin Rusi says

   Pasaportul se face personal…Daca e plecat, actele se pot depune la consulatul / ambasada Romaniei din tara unde e plecat…Sau vine in tara inainte sa-i expire pasaportul si il face in tara…Dureaza cam 10-15 zile lucratoare dupa depunerea actelor, asta daca nu doreste la urgenta…

 8. florentina says

  Buna care sunt pasii ce trebuie urmati pt pasaportul temporar eliberat in doua ore si daca se poate face pt 5 ani in regim de urgenta…multumesc

 9. Tania says

  In cit timp se elibeteza pasaportu la urgente?e nevoe de programare?

 10. Elisabeta says

  Ce acte trebuie pt pașaportul temporar??? Trebuie și decizia de divort???? Cat costa la urgenta !! Multumesc

 11. ella says

  puteti sa ma ajutati cu cateva raspunsuri pt cetatean roman cu domiciliul in strainate? Pentru o reinnoire de pasaport? Care este diferenta intre pasaportul temporar si cel simplu electronic? Care-i diferenta legata de actele necesare? Eu am sa aplic din Australia dar imi trebuie unul in 3 luni si nu cred ca cel simplu va fi gata in timp. Este posibil ca cel de urgenta temporar sa fie gata mai repede?

 12. Mirela says

  Eu sunt despartita de sotul meu dar imi da procura pentru a face pasaportul baiatului..dar nu mai sunt in judetul in care sunt domiciliata as dori sa stiu daca as putea face pasaportul in alt judet fara sa am un alt domiciliu deoarece stau un pic la bunici pana as putea sa plec la parinti in strainatate

  1. Sorin Rusi says

   Din ce stim noi, pasaportul se poate face la orice sectie de politie și din alt județ, care preia/emite pasapoarte.

 13. Andrei C says

  Buna seara. As dori sa stiu daca pot intra in SUA cu pasaportul temporar abia eliberat si pasaportul vechi cu viza sua pe el? Pasaportul electronic abia peste 20 zile imi elibereaza insa am o urgenta. Multumesc.

  1. Sorin Rusi says

   Legat de calatoria in SUA: https://www.mae.ro/travel-conditions/3749#868 – informatii de la MAE. Si sfatul meu este sa contactezi MAE pentru mai multe lamuriri! 🙂

 14. Laura says

  Eu stau in olt si mam mutat in bucuresti pot sa imi fac pasaport fara buletin de exemplu dor cu certificatu sal fac

  1. Sorin Rusi says

   Actele necesare:

   – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
   – dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele titularului, în original;
   – paşaportul anterior, dacă acesta există.

   Mai multe detalii despre actele necesare si despre eliberarea pasaportului: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe.html

 15. Lucian says

  Buna ziua ,eu traiesc in Spania,am buletinul expirat,pasaportul expirat si am nevoie de certificatul de Nastere,o copie originala,dar un am absolut pe nimeni in Romania care sa ma poate ajuta…va rog frumos,cum pot obtine certificatul de nastere pentru a putea depune pasaportul in consulatul din Madrid ? Va multumesc mult.

  1. Sorin Rusi says

   Luati legatura cu autoritatile: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexCONTACT.php

 16. Vlaic claudiu says

  Doresc un pasaport in regim de urgenta electronic pt copilasul meu de 1 an si 6luni ca sa calatoreasca cu mama lui in canada as dori sa stiu daca se fac pasaporte la copi in regim de urgenta va multumesc am uitat sa spun ca are procura de la consulatul din canada sai faca pasaport si de a calatori cu el pina aicia

 17. Emilia Manica says

  Israelul accepta pașaport temporar făcut la urgenta?

  1. Sorin Rusi says

   Cetăţenii români posesori de paşapoarte simple, paşapoarte simple electronice şi paşapoarte simple temporare pot intra în Israel în scop turistic fără viză. Durata de şedere admisă în Israel este de 90 zile. După această perioadă, şederea este permisă numai în cazuri bine justificate ori din motive umanitare (îmbolnăvire, decesul unei rude).

   Mai multe informatii: https://telaviv.mae.ro/node/177

 18. TB says

  De pe site-ul mae:
  2. pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic. În acest caz trebuie prezentat un document din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării paşaportului simplu temporar.

  Cum ai argumentat ca ai nevoie de pasaport temporar? Ai avut ceva documente care atestau urgenta calatoriei?
  As vrea si eu sa-mi fac un pasaport temporar pentru a obtine o viza pentru SUA.

 19. liviu says

  se mai plateste taxa de urgenta la pasapoarte ca eu am nevoie maine de pasaport

  1. Sorin Rusi says

   In cadrul articolului, cred ca am reusit sa postam informatiile necesare cu acel cost al pasaportului temporar. Din pacate, modul de lucru si partea de urgente nu se aplica peste tot la fel.

   Cautati sa sunati la cel mai apropiat centru de pasapoarte si va pot oferi informatii despre taxe si modul de eliberare…

 20. liviu says

  va rog sa ma ajutatiii

 21. Carmen says

  Buna ziua. Pasaportul simplu temporar se poate elibera si minorilor de pana la 14 ani? Multumesc

 22. Maria says

  Buna seara vreau sa va intreb , e posibil sa depun pentru pasaport temporar fara actele de stare civila romine…..?(certificat de nastere+ de casatorie ), mentionez am depus juramintul si am doar certificatul de cetatenie…?

 23. Vasile says

  Buna Ziua Ma numesc Vasile,Am incercat sa imi fac programare Online pentru pasaport pentru fica mea si fiul meu si pentru mine,Dar am inteles caci casuta cu Rosu nu este loc disponibil iar casuta cu verde este loc disponibil,ok Eu vreau programare pentru copii si pentru mine pe data de 4 .08/2017 sau pe data de 7.08/2017,Ce se intimpla caci Nau locuri disponibile,iau Eu pe data de 3 Sectembrie trebuie sa fiu in Marea Britanie cu copii la Scoala,Si pasapoartele Eu incan le am Expirate,in Marea Britanie este foarte Strict in privinta cu Absentele si daca merg la GP(Medic )trebe sai duc de la Medic stampila Medicului Nume prenume si pentru ce o avut programare ,caci daca nu le duc ma pot baga in curte(in tribunal)Eu Acum ce as putea face ?pot sa Apelez la Titlu de Calatorie din Rominia spre Londra?sau ce as putea face?miam facut o programare in Baia Mare caci in judetul Satu Mare nu au locuri ,in Baia Mare nui problema imi face daca sunt din judetul Satu Mare?Astept un Ajutor sa imi raspunda cineva,Caci sunt foarte dezamagita in privinta cu Angajati din judetul Satu Mare ,Nu inteleg ce prostie cu programare Online,Eu inteleg si cu programarea Online dar de ce nu au mai multi Angajati ca sa poata face la toti Oamenii pasapoarte ,Sunt Dezamagita total suntem tratati mai rau ca niste Animale,daca nu o sa se Rezolve nici cum o sa duc presa la Satu Mare ,Caci nui corect sa fim umiliti,a fost Mama mea a facut un drum pina la pasapoarte si io zis imi pare rau Doamna nu putem face programari numai online sa faca ok am inteles online,dar de ce nu sunt Locuri pentru toti Oamenii care vor pasapoarte.

 24. Ana Maria says

  Nu am buletin l am pierdut și trb sa plec în vacanta pot sa mi fac pașaport temporar fără buletin? Mulțumesc

  1. Sorin Rusi says

   Vorbiti la centrul de pasapoarte. Trebuie sa aveti oricum si certificatul de nastere…

 25. Andreea says

  As putea sai fac ficei mele pasaportul daca certificatul ei este in curs,sau trebuie sa astept certificatul??in cat timp se elibereaza la urgenta pasaportul..

 26. anita says

  buna ziua, mai exista taxa de urgenta pt pasaport simplu electronic ?

 27. Ionut says

  Se poate face pasaport la la urgenta a unui copil de 1 an vreau un raspuns clar si concret

  1. Sorin Rusi says

   Nu se mai fac pasapoarte la urgenta, doar in anumite situatii bine motivate.

 28. Jana istina says

  Buna ziua as dori sa fac si eu pașapoartele fiicei mele si fiului meu acum an data de 12 iulie ca copii trebuie să meargă la școală și trebuie să viu înapoi an data de 20 iulie ce fac ca n-am putut face programare online

  1. Sorin Rusi says

   Mergeti si fara programare!

 29. Mihaiela says

  Buna ziua va rog frumos să-mi spuneti dacă pentru un pașaport la urgentă pentru un copil de 11 ani trebuie programare
  Va mulțumesc

  1. Sorin Rusi says

   Programarea este utila ca sa nu mai stati la cozi. In rest nu are alt scop :). Cat despre pasapoartele facute la urgenta, atentie la noile reglementari. Aveti toate informatiile in articol si pe site-urile autoritatilor specializate.

 30. Sebastian says

  Buna ziua, la depunerea actelor pentru pasaport se depune obligatoriu si pasaportul vechi chiar daca nu a expirat?.sau poate fi pastrat pana la ridicarea celui nou?Multumesc

  1. Sorin Rusi says

   Obligatoriu trebuie depus si cel vechi.

 31. Tatu Alina Gabriela says

  Bună seara. Eu trebuie sa fac pașaport simplu temporar pentru ca nu am timp pentru cel electronic. Dacă fac dovada ca trebuie sa ajung în Spania la mama cu transferul fetei de aici de la școală cu biletele de avion deja luate și rezidentele din Spania credeți ca ma pot ajuta cei de acolo? Și încă ceva… Trebuie sa plătesc taxa pentru pașaport la cec și atât?

  1. Sorin Rusi says

   Daca faceti pasaportul la Bucuresti, acum exista Directia Pasapoarte si in Park Lake https://www.parklake.ro/store/birou-pasapoarte/ – iar taxa o puteti plati la niste aparate direct in mall. Pentru alte informatii, puteti consulta si site-ul oficial https://pasapoarte.mai.gov.ro/

 32. Cret corina says

  Buna ziua cat de repede iti da pasaportu la urgență

  1. Sorin Rusi says

   Urgenta se face doar cu acte doveditoare. Si in general de pe o zi pe alta sau in aceeasi zi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.