Condiții de intrare în Letonia: rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și izolare 10 zile

2 1.276

Guvernul de la Riga a decis interzicerea călătoriilor neesențiale în Letonia în perioada 10 – 06 aprilie 2021. Astfel, persoanele care sosesc din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană și Marea Britanie vor putea intra în Letonia numai pentru scopuri urgente sau foarte importante, precum: muncă, studii, reunirea familiei, tratamente medicale, tranzit sau însoțirea minorilor, întoarcerea la locul de reședință permanent sau participarea la o ceremonie funerară. Atenție! Turismul nu este considerat călătorie esențială!Important! Guvernul leton a restricționat intrarea titularilor de permise de ședere temporare, cu excepția cazurilor în care persoanele în cauză revin în Letonia în scop lucrativ.

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, toate persoanele care sosesc în Letonia, pentru motivele esențiale menționate anterior, din state considerate cu risc epidemiologic ridicat (inclusiv România) pot intra pe teritoriul acestui stat cu condiția prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Letonia.

Operatorii care asigură servicii de transport de persoane au obligația de a verifica dacă pasagerii dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Letoniei. Nu va fi permisă îmbarcarea persoanelor care nu prezintă rezultatul testului. 

Sunt acceptate ca dovezi ale efectuării unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și vor trebui prezentate companiilor care furnizează serviciile de transport de călători, sub sancțiunea refuzului îmbarcării:

  1. documentele care atestă efectuarea unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2 cu rezultat negativ;
  2. o scrisoare medicală din care să reiasă că persoana nu este infectată cu virusul SARS-COV-2.

Rezultatul testului sau scrisoarea medicală trebuie să fie prezentate în limba engleză, franceză, rusă sau în limba oficială a statului în care au fost efectuate/eliberate.

Atenție! Prezentarea testului negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu exclude măsura obligatorie de autoizolare (inclusiv pentru rezidenții letoni) pentru o perioadă de 10 zile de la intrarea în Letonia. Anumite categorii de persoane (de exemplu, lucrătorii din domeniul sănătății și al asistenței sociale, profesorii) care urmează să lucreze în Letonia, trebuie să se autoizoleze pentru o perioadă de 14 zile.

Leave A Reply

Your email address will not be published.