Condiții de călătorie în Portugalia: test PCR COVID-19 negativ inclusiv pentru Romania

1 2.007

Este decretată Stare de Urgență pe întreg teritoriul național (conform Decretului nr. 21-A/2021) până la data de 16 martie 2021, ora 23:59.Restricții de intrare pe teritoriul național al Portugaliei.

În vigoare începând cu ora 00:00 a zilei de 02 martie 2021 și până la ora 23:59 a zilei de 16 martie 2021:

I. Cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani, pasagerii zborurilor enumerate mai jos trebuie să facă dovada, la îmbarcare, că au efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, al cărui rezultat este negativ, fără de care nu se vor putea îmbarca în aeronavă. 

Este autorizat traficul aerian către și dinspre Portugalia continentală a tuturor zborurilor:

 • dinspre și către statele care fac parte din Uniunea Europeană și dinspre statele asociate Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția)fiind recomandată doar efectuarea de călătorii esențiale către și dinspre următoarele state:

Se poate zbura între România și Portugalia

 1. Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, ROMÂNIA, Suedia, Spania;
 2. Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia (state cu peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile); pasagerii din aceste state au obligația de a efectua, la sosirea în Portugalia, și o perioadă de izolare de 14 zile, la domiciliu sau într-un loc desemnat de autoritățile de sănătate. Sunt exceptați de la măsura izolării pasagerii care se deplasează pentru călătorii esențiale și a căror ședere pe teritoriul național, dovedită prin biletul de întoarcere, nu depășește 48 de ore, fiind obligați să-și limiteze deplasările la cele esențiale pentru scopul în care au sosit în Portugalia.
 • dinspre și spre state și regiuni administrative speciale, în conformitate cu recomandările Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, privind legăturile aeriene cu Portugalia și care fac parte din următoare listă: Australia, China***, Republica Coreea, R.A.S. Hong Kong***, R.A.S. Macao***, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Thailanda (***sub rezerva confirmării principiului reciprocității), precum și intrarea în Portugalia a cetățenilor rezidenți în aceste state/regiuni ori de câte ori s-au aflat doar în tranzit sau transfer internațional pe aeroporturi situate în alte state decât cele menționate în listă. 
 • dinspre și spre state care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt state asociate Spațiului Schengen, exclusiv pentru călătorii esențiale.

Sunt considerate călătorii esențiale în termenii Recomandării Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, cu completările și modificările ulterioare, cele care au ca scop permiterea tranzitării, intrării sau ieșirii din Portugalia a:

 • cetățenilor Uniunii Europene, cetățenilor statelor asociate Spațiului Schengen și membrii de  familie ai acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului UE, precum și cetățenilor statelor terțe cu reședință legală într-unul dintre statele membre UE;
 • cetățenilor statelor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de reîntregire a familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare.

Sunt suspendate toate zborurile comerciale sau private, dinspre și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Brazilia

 1. Cetățenii portughezi sau cetățenii Uniunii Europene sau ai statelor asociate Spațiului Schengen, cetățenii statelor terțe cu rezidență în Portugalia și membrii de familie ai acestora, precum și diplomații acreditați în Portugalia, care sosesc din state pentru care este obligatorie prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și care se îmbarcă fără acest test, vor fi îndrumați să efectueze testul necesar la sosirea în Portugalia, în incinta aeroportului, pe cheltuială proprie, nefiind permisă părăsirea aeroportului până la obținerea rezultatului, fiind considerată contravenție. Cetățenilor statelor terțe fără rezidență în Portugalia care se îmbarcă fără prezentarea unui test le va fi refuzată intrarea pe teritoriul național.
 2. Cetățenii străini fără rezidență în Portugalia care fac escală într-un aeroport național trebuie să aștepte zborurile de legătură în interiorul aeroportului.
 3. Sunt suspendate toate zborurile comerciale sau private, dinspre și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Brazilia, cu destinația sau cu plecarea de pe aeroporturile sau aerodromurile portugheze. Această suspendare nu aduce atingere zborurilor cu caracter umanitar, cu scopul:
 1. Repatrierii cetățenilor portughezi, cetățenilor Uniunii Europene și cetățenilor statelor asociate spațiului Schengen și membrilor de familie a acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29.04.2004, precum și cetățenilor statelor terțe titulari de autorizații de ședere în Portugalia.
 2. Repatrierii cetățenilor străini care se află în Portugalia continentală.

Pasagerii menționați la litera a) trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • să facă dovada că au efectuat în cele 72 de ore anterior îmbarcării un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, al cărui rezultat este negativ, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani.
 • după intrarea în teritoriul național să intre în izolare profilactică, pentru o perioadă de 14 zile, la domiciliu sau la o altă locație stabilită de autoritățile de sănătate, sau să aștepte zborul de legătură către respectivele țări într-o locație din interiorul aeroportului.
 • Se menține măsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin intermediul termometrelor cu infraroșu a tuturor pasagerilor care sosesc pe teritoriul național. Temperatura corporală relevantă este cea egală sau superioară valorii 38o C. Astfel, orice pasager a cărui temperatură este egală sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat către structurile medicale care funcționează pe aeroporturile naționale, pentru repetarea măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular, dacă este cazul.   
 • Pentru intrarea în arhipelagurile Azore și Madeira, autoritățile solicită testarea moleculară (tip PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2 (detalii mai jos).
 • Se menține în continuare interdicția debarcării pasagerilor și echipajelor vaselor de croazieră în porturile naționale, cu excepția cetățenilor portughezi și a rezidenților în Portugalia. 

PE CALE TERESTRĂ: Reintroducerea controlului la frontierele terestre și fluviale

 • Se reintroduce controlul la frontierele interne portugheze, terestre și fluviale, în conformitate cu art. 6/para.6 din Legea 23/2007 din 4 iulie, cu modificările ulterioare, și a articolului nr. 28 din Codul Frontierelor Schengen, aprobat prin Regulamentul (UE 2016/399 a Parlamentului European și al Consiliului) din 9 martie 2016, cu modificările ulterioare.
 • Fără a aduce atingere colaborării dintre forțele și serviciile de securitate, revine Serviciului pentru Străini și Frontiere punerea în aplicare a acestor măsuri în materie de control la frontieră, iar Gărzii Naționale Republicane efectuarea controlului la punctele de trecere autorizată.
 • Este interzisă circulația rutieră la frontiera internă terestră, indiferent de tipul vehiculului, cu excepția transportului internațional de marfă, a transportului de lucrători transfrontalieri și a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență.
 • Se suspendă circulația feroviară între Portugalia și Spania, cu excepția transportului de marfă.
 • Este suspendat transportul fluvial între Portugalia și Spania.
 • Limitările de la punctele anterioare nu aduc atingere:
 • Dreptului de intrare a cetățenilor portughezi și a deținătorilor de autorizații de rezidență în Portugalia;
 • Dreptului de ieșire a persoanelor rezidente în alte state.

Aplicării, în cazul cetățenilor străini nerezidenți, a excepțiilor prevăzute mai jos:

 • Deplasările în scopul desfășurării activităților profesionale sau echivalente, documentate corespunzător, realizate în cadrul unor activități cu caracter internațional.
 • Deplasările în scopul ieșirii de pe teritoriul continental ale cetățenilor portughezi rezidenți în alte state;
 • Deplasările, cu titlu excepțional, în scopul regrupării familiale a soților și membrilor de familie până la gradul I;
 • Deplasările efectuate de aeronave, ambarcațiuni sau vehicule ale statului sau ale forțelor armate;
 • Deplasări în scopul transportului de marfă și curierat;
 • Deplasările în scop umanitar sau de urgență medicală, precum și în scopul accesului la unități de sănătate, în condițiile acordurilor bilaterale privind prestările de îngrijiri de sănătate;
 • Escalele tehnice în scopuri non-comerciale;
 • Deplasările în scopul transportului internațional de marfă, a transportului de lucrători transfrontalieri și a lucrătorilor sezonieri, cu contract de muncă dovedit corespunzător, a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență;
 • Deplasările titularilor organelor de suveranitate, atunci când se află în exercițiul funcțiunii;
 • Deplasările care au ca destinație regiunile autonome Azore și Madeira.

Sunt declarate puncte autorizate de trecere a frontierei următoarele:

 • în toate zilele săptămânii:
  • Valença-Viana do Castelo, ieșirea spre Ponte Tuy-Valença-legătura IP 1-A 3, în Valença;
  • Vila Verde da Raia-Chaves, ieșirea de pe A 52, legătura cu A 24, km 0, la sensul giratoriu;
  • Quintanilha-Bragança, ieșirea de pe Ponte Internacional IP 4/E 82, nodul de ieșire Quintanilha sau lângă sediul CCPA pe N 218-1 Quintanilha;
  • Vilar Formoso-Guarda lângă linia de frontieră, Largo da Fronteira, lângă CCPA, N 16/E 80, legătura 620 Fuentes de Õnoro, Spania, inclusiv accesul prin Parcarea TIR, via camioane, N 16, Vilar Formoso;
  • Caia-Elvas, ieșirea de pe A 6, km 158, legătura Caia-Elvas lângă punctul de turism, Elvas;
  • Vila Verde de Ficalho-Beja lângă linia de frontieră, legătura A 495 Rosal de la Frontera la IP 8, Serpa;
  • Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro Marim.
 • în zilele lucrătoare, între orele 6.00-20.00:
  • Marvão-Portalegre, linia de frontieră, Marvão, N 521 legătura cu Valência de Alcântara la IC 13 Marvão;
 • în zilele lucrătoare, între orele 06.00-9.00 și 17.00-21.00:
  • Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101;
  • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
  • Montalegre, Sendim – Montalegre, linia de frontieră km 0, EN 103-9
 • în zilele lucrătoare, între orele 7.00-9.00 și 17.00-19.00:
  • Miranda do Douro, km 86.990, EN 218;
  • Termas de Monfortinho-Castelo Branco, joncțiunea N 239 cu N 240 la Termas de Monfortinho;
  • Mourão, punctul de frontieră  S. Leonardo, km 7, EN 256 -1;
  • Barrancos, EN 258, km 105.5, care efectuează legătura cuHU -91
 • doar în zilele de miercuri și sâmbătă, între orele 10.00-12.00:
  • Rio de Onor, punctul de frontieră Rua da Costa, drum rural
Leave A Reply

Your email address will not be published.