A fost prelungită starea de alertă din România cu încă 30 de zile. Nu se circulă între 22:00 și 05:00.

0 3.934

Prin Hotărârea Nr.16 din 10 martie 2021 a CNSU a fost prelungită starea de alertă din România cu încă 30 de zile. Totodată, au fost prelungite măsurile necesare care vor fi aplicate în vederea combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Starea de alertă și măsurile de prevenție și control vor fi în vigoare, în continuarea stării actuale, din 14 martie 2020.

Interdicția de circulație pe timp de noapte se va menține între orele 22:00 – 05:00

Odată cu prelungirea stării de alertă, se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-05:00, cu următoarele excepții motivate de:

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
 • b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 • c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 26 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.

La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 26 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 27 și 28, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00-21:00.

Menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din capacitatea maximă

Tot in turism, avem și următoarea propunere. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06:00-22:00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 06:00-22:00 dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. Și la fel pentru sectorul feroviar, naval sau rutier.

A fost limitat la 70% gradul de ocupare al unităților de cazare din zona stațiunilor de ski

Se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, dispuse în următoarele localități/zone în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă:

 • 61.1. Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;
 • 61.2. Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita;
 • 61.3. Borșa și Cavnic din județul Maramureș;
 • 61.4. Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;
 • 61.5. Sovata din județul Mureș;
 • 61.6. Vatra Dornei din județul Suceava;
 • 61.7. Voineasa din județul Vâlcea;
 • 61.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș-Severin;
 • 61.9. Arieșeni din județul Alba;
 • 61.10. Durău din județul Neamț;
 • 61.11. Novaci-Rânca din județul Gorj;
 • 61.12. Păltiniș din județul Sibiu;
 • 61.13. Stâna de Vale din județul Bihor;
 • 61.14. Straja din județul Hunedoara.

Cam acestea sunt măsurile menținute sau propuse la nivel național (am extras special cele turistice) pe noua etapă a stării de alertă de 30 de zile. În continuare vom avea lista galbenă a României pe care, sperăm noi, autoritățile să o actualizeze la săptămână.

Mai multe informații găsiți pe stirioficiale.ro!

Leave A Reply

Your email address will not be published.